Chyba 404

Chyba 404

TÁTO STRÁNKA NEMÔŽE BYŤ NÁJDENÁ!

Ospravedlňujeme sa, žiaľ hľadaná stránka však nie je k dispozícii…

…môžete skúsiť nové hľadanie…

Chyba 404

Chyba 404 je stavový kód HTTP. Zakaždým, keď navštívite webovú stránku, váš počítač vyžiada dáta zo servera pomocou protokolu HTTP alebo Hypertext Transfer Protocol. Webový server následne odpovie stavovým kódom. Za bežných podmienok je tento kód 200 OK. Ten však nikdy nevidíte, pretože server pri ňom pokračuje a rovno vám odošle obsah stránky. Aktuálny stavový kód vidíte iba v prípade, ak dôjde k chybe, ako je to napríklad pri chyba 404.